Διοίκηση

  • Πρόεδρος: ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ Π. ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΜΝΤΑΛΛΑ
  • Αντιπρόεδρος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΒΑΡΙΔΗΣ
  • Γραμματέας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ
  • Ταμίας:ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ
  • Συντονιστής:
  • Αναπληρωματικοί: