Φιλόπτωχο Ταμείο

  • Πρόεδρος: Αρχιμανδρίτης Π.Δωρόθεος Σερέτης
  • Αντιπρόεδρος: Μαρία Βασιλειάδου
  • Ταμίας: Νικολέττα Κατσαρού
  • Γραμματέας: Παρασκευή Τσέντου
  • Υπεύθυνη Κουζίνας: Αθηνά Ιερομνήμων
  • Μέλος: Αικατερίνη Κοτσούμη
  • Κοσμήτωρ: Σ.Σταματέλου