Προσκυνηματική Εκδρομή στην Αγία Θεοδώρα Βάστα Αρκαδίας

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Η εκκλησία διοργανώνει  στις 7 Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο ημερίσια προσκυνηματική εκδρομή  στην ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Βάστα Αρκαδίας.