Προσωπικό Ιερού Ναού

  • Νομικός Σύμβουλος:
  • Δεξιός Ψάλτης:
  • Αριστερός Ψάλτης:
  • Δομέστιχος:
  • Αναγνώστες Δομέστιχοι:
  • Νεωκόρος:
  • Διακονήτριες Iερού Βήματος:
  • Υπεύθυνη Εκδρομών:
  • Υπεύθυνη Προσκυνήματος:
  • Υπεύθυνη Δεξιώσεων: